ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2022

Ngành Khoa học máy tính


I. CHỦ ĐỀ 1: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM

1. Nội dung 1: Giới thiệu về hệ thống phần mềm

- Nhu cầu về giải pháp phần mềm trong thực tế

- Kiến trúc tổng quan của hệ thống giải pháp phần mềm

- Vài sơ đồ UML liên quan

2. Nội dung 2: Trình bày về chức năng chuyên sâu

- Thí sinh có thể chọn trình bày một chủ đề chuyên sâu

o Ứng dụng các kỹ thuật AI vào giải pháp hỗ trợ tự động phản hồi các thắc mắc cho người dùng

o Ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để phân nhóm người dùng trong hệ thống và phân tích hành vi đặc trưng của từng nhóm (có thể thông qua hình ảnh, video hoặc các nội dung tương tác)

o Ứng dụng các giải pháp tính toán tối ưu để hỗ trợ ra quyết định trong quản lý hoặc kinh doanh

- Ý nghĩa của chức năng đề xuất

3. Nội dung 3: Thiết kế và đánh giá giải pháp

- Input và Output của giải pháp đề xuất mong đợi đề cập trong Nội dung 2

- So sánh với một số giải pháp hiện có

- Phương thức đo đạc chất lượng của giải pháp đề xuất

- Cách thiết kế thí nghiệm để xây dựng bộ dữ liệu mẫu dùng để đo đạc chất lượng

II. CHỦ ĐỀ 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1. Nội dung 1: Hướng tiếp cận Cơ sở dữ liệu (CSDL)

- Ý nghĩa của hệ thống CSDL so với hệ thống quản lý file trong các hệ thống thông tin

- Kiến trúc 3 mức của hệ cơ sở dữ liệu

- Khái niệm độc lập dữ liệu

- Mô hình quan hệ thực thể (ER)

- Các mô hình CSDL (quan hệ, mạng, cây phân cấp, hướng đối tượng)

- Mô hình dữ liệu quan hệ

- Ánh xạ từ mô hình quan hệ thực thể và mô hình quan hệ thực thể mở rộng sang mô hình dữ liệu quan hệ

2. Nội dung 2: Kỹ thuật dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu NoSQL

- Các cách tiếp cận CSDL cho các hệ thống thông tin hiện đại: IoT, Big data, dữ liệu đa phương tiện, dữ liệu đồ thị, dữ liệu mạng xã hội,...

- Tối ưu hóa lưu trữ, truy vấn

- Kỹ thuật tạo chỉ mục (indexing)

- Vấn đề về dữ liệu, tài sản dữ liệu và quản lý dữ liệu

- Bảo mật dữ liệu

3. Nội dung 3: Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu

- Khái niệm, vai trò của kho dữ liệu (data warehouse)

- Phân tích dữ liệu đa chiều

- Khái niệm và vai trò của khai phá dữ liệu

- Một số kỹ thuật khai phá dữ liệu: dự báo (prediction), phân lớp (classification), gom cụm (clustering), phân tích luật kết hợp (association rule mining)

III. CHỦ ĐỀ 3: CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH

1. Nội dung 1: Các hệ thống thông và Hệ hỗ trợ ra quyết định

- Các tiếp cận về hệ thống thông tin

- Các dạng hệ thống trong tổ chức

- Các dạng hệ thông tin mức toàn tổ chức: ERP, SCM, CRM

- Vấn đề tích hợp ứng dụng toàn tổ chức (EAI)

- Hệ thống thông tin trong bài toán ra quyết định của nhà quản lý

- Các hệ thống kho dữ liệu (data warehouse), khai phá dữ liệu (data mining) và trí tuệ kinh doanh (BI)

- Các cách tiếp cận phân tích thiết kế hệ thống

2. Nội dung 2: Các hệ thống thông tin hiện đại và Chuyển đổi số

- Các mô hình và ứng dụng kinh doanh điện tử

- Các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử (vấn đề về cập nhật thông tin, online marketing, tính chính xác, tính riêng tư và tính bảo mật)

- Các vấn đề về chuyển đổi số (digital transformation)

- Vai trò của công nghệ trong quản lý và công nghệ (IT) trong chuyển đổi số

- Các công nghệ hiện đại của Công nghiệp 4.0: IoT, AI, Big Data,...

- Bảo mật hệ thống thông tin

3. Nội dung 3: Internet vạn vật (IoT)

- Kiến trúc chung của các ứng dụng IoT

- Các giao thức truyền dữ liệu trong các ứng dụng IoT

- Thách thức hiện tại của IoT

4. Nội dung 4: Những xu hướng mới trong công nghệ thông tin và khoa học máy tính:

- Các hệ thống dữ liệu lớn

- An ninh mạng

- Ngôn Ngữ Tự nhiên

- Nhận dạng tiếng nói

- Tác nhân ảo

- Nền tảng Học Máy

- Phần cứng được tối ưu hóa AI

- Quản lý Quyết định

- Học sâu

- Sinh trắc học

- Tự động hóa quy trình bằng robot

- …


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI