CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình MBA tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ giúp bạn có tầm nhìn và những tố chất quan trọng của một nhà lãnh đạo, một nhà hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu. Chương trình học được xây dựng đặc thù từng giai đoạn, từng năm học nhằm phát huy tối đa vai trò cá nhân của mỗi người trong học tập và nghiên cứu.


I. Kiến thức chung

V. Chuyên đề và đề án tốt nghiệp


☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Hotline: 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Fax: 028.54093928

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI