Đề cương chi tiết môn học: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Tên tiếng Anh:


Mã số môn học:

Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính

Trình độ đào tạo: Cao học


Mô tả:

Giới thiệu các nguy cơ với một hệ thống thông tin bao gồm về kỹ thuật và các vấn đề về quản lý, con người. Những vấn đề cần chú ý khi xây dựng chính sách, tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật hệ thống thông tin. Qui trình và các điểm chú ý khi xây dựng một chương trình bảo đảm an toàn bảo mật hệ thống thông tin, một số chính sách điển hình trong hệ thống thông tin. Một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến tấn công mạng máy tính, các lỗi tiềm tàng của lập trình viên trong tấn công các ứng dụng được phát triển, và bảo mật mạng máy tính. Các kỹ thuật mã hóa tiêu biểu và vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong lưu trữ và truyền thông tin trên mạng máy tính.


Link tải: Tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI