Đề cương chi tiết môn học: CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH

Tên tiếng Anh:


Mã số môn học:

Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính

Trình độ đào tạo: Cao học


Mô tả:

Môn học cung cấp cho học viên các vấn đề lý thuyết và các ứng dụng của các hệ thống thông minh. Môn học cũng giới thiệu các ứng dụng nổi bật của các hệ thống thông minh trong thực tế. Khi kết thúc môn học, học viên có thể nắm được các thành phần cơ bản của các hệ thống thông minh, và cũng có thể thiết kế và thực hiện một phần một hệ thống thông minh.

Môn học gồm những nội dung căn bản sau: Tổng quan về hệ thống thông minh; Hệ thống dựa trên luật; Hệ thống dựa trên xác xuất điều kiện; Tác tử thông minh; Học qua ký hiệu; Các thuật giải tối ưu; Mạng neural; Các hệ thống lai.


Link tải: Tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI