Đề cương chi tiết môn học: DỮ LIỆU LỚN

Tên tiếng Anh:


Mã số môn học:

Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính

Trình độ đào tạo: Cao học


Mô tả:

Dữ liệu lớn chính xác là gì? Nó có thể được định nghĩa là các tập dữ liệu có kích thước hoặc kiểu vượt quá khả năng của cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống trong việc thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu với độ trễ thấp. Đặc điểm của dữ liệu lớn bao gồm khối lượng lớn, tốc độ cao và tính đa dạng cao. Ví dụ: các loại dữ liệu khác nhau bắt nguồn từ cảm biến, thiết bị, video / âm thanh, mạng, tệp nhật ký, ứng dụng giao dịch, web và phương tiện truyền thông xã hội - phần lớn được tạo ra trong thời gian thực và ở quy mô rất lớn. Môn học giới thiệu tổng quan về khái niệm, đặc trưng cũng như những thách thức của Big data (Khả năng phân tích, dự đoán nhằm trích xuất một giá trị lớn hơn từ dữ liệu). Giới thiệu một số phương pháp và công cụ phổ biến để khai thác và quản lý Big data: Hadoop, MapReduce và Spark.


Link tải: Tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI