Đề cương chi tiết môn học: HỌC MÁY

Tên tiếng Anh:


Mã số môn học:

Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính

Trình độ đào tạo: Cao học


Mô tả:

Máy học là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính, tập trung vào việc sử dụng dữ liệu và thuật toán để bắt chước cách con người học, dần dần cải thiện độ chính xác của nó. Có bốn cách tiếp cận cơ bản của học máy: học có giám sát , học không giám sát, học bán giám sát và học tăng cường. Học máy là một thành phần quan trọng của lĩnh vực khoa học dữ liệu, sử dụng các phương pháp thống kê, các thuật toán đặc biệt để phân loại hoặc dự đoán, khám phá những hiểu biết quan trọng trong các dự án khai thác dữ liệu. Học phần trang bị hiểu biết các khái niệm và nguyên lý cơ bản của Học Máy; các ý tưởng cơ bản và chi tiết giải thuật của các phương pháp học máy phổ biến biết vận dụng được các phương pháp học máy phổ biến vào các bài toán thực tế.


Link tải: Tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI