Đề cương chi tiết môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên tiếng Anh:


Mã số môn học:

Ngành đào tạo: Khoa Học Máy Tính

Trình độ đào tạo: Cao học


Mô tả:

Trang bị kiến thức căn bản và tổng quát về hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học kỹ năng cần thiết để học viên có năng lực tự thực hiện bài tập nhóm, tiểu luận khoa học, bài báo cáo khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp, đề tài công trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời giúp học viên chủ động định hướng phát hiện vấn đề khoa học, các mâu thuẫn khó khăn trong thực tiễn để nâng thành đề tài nghiên cứu và biết tìm biện pháp, phương pháp, giải pháp xử lý mang tính khoa học, chuyển giao công nghệ và lý thuyết và ứng dụng vào thực tiễn.


Link tải: Tại đây

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI