Quản lý nhân lực xanh - Giải pháp Marketing xanh cho doanh nghiệp


Tóm tắt:

Số hóa và chuyển đổi kỹ thuật số thúc đẩy phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là Marketing. Sự tác động của đại dịch và thiên tai năm 2020 đã đặt ra vấn đề sức khỏe môi trường đang bị đe dọa, khiến việc xem xét tích hợp kinh doanh với môi trường. Các doanh nghiệp toàn cầu đã chuyển đổi từ sản xuất tập trung sang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lợi nhuận lâu dài. Với lợi thế về nguồn lao động dồi dào, thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động và doanh nghiệp. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp hiểu được vai trò của nguồn nhân lực xanh đối với môi trường Marketing xanh và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.


Tác giả: TS. Văn Hữu Quang Nhật; TS. Lê Thị Kiều Anh; Trần Lương Mộng Trinh

Từ khóa: green human resources, green marketing

Tạp chí: International Journal of Research in Engineering, Science and Management

Chỉ số: ISSN: 2581-5792


Link tải: https://drive.google.com/open?id=1BC6xX0HvidKppUuzDbsv4frdqtTcBYT2

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI