Số hóa chuỗi cung ứng đa kênh: giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam


Tóm tắt:

Những biến động lớn gây ra do sự lan rộng của đại dịch đối với nền kinh tế đã tác động, làm thay đổi hành vi người tiêu dùng, chuyển đổi xu hướng lựa chọn sản phẩm cũng như kênh mua sắm sang môi trường điện tử. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cũng đồng thời tạo nên động lực thúc đẩy sự chuyển dịch của các doanh nghiệp theo hướng số hoá hoạt động kinh doanh. Bài viết tập trung đánh giá hiện trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực cung ứng đa kênh nhằm xác định các vấn đề đang tồn tại. Từ đó đề xuất các giải pháp cần thiết, hướng vào các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể thúc đẩy quá trình số hoá chuỗi cung ứng đa kênh, thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong đại dịch.


Tác giả: TS. Lưu Thị Thanh Mai; TS. Văn Hữu Quang Nhật

Từ khóa: Chuỗi cung ứng số hóa, chuyển đổi số, mô hình đa kênh.

Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA - CFACT2021

Chỉ số: ISBN: 978-604-79-2819-4


Link tải: https://drive.google.com/open?id=12sWkfG1MwmFblycKD8Z_CEftoenFwXYC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI