THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 1 NĂM 2024

I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU) được thiết kế theo tiêu chuẩn MBA tiên tiến của các trường đại học Hoa Kỳ, với mục tiêu đào tạo học viên bổ sung vào đội ngũ nhân lực trình độ cao trong nền kinh tế tri thức. MBA của SIU giúp học viên trở thành những nhà quản trị năng động và thành đạt, có trách nhiệm xã hội; đồng thời chương trình đào tạo còn giúp học viên hiểu biết bao quát về kinh doanh, nhạy bén trong môi trường kinh doanh, phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định và khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường, đủ khả năng học lên trình độ tiến sĩ.

1. Thời gian đào tạo chính khóa: 1,5 năm.

2. Hình thức đào tạo: Chính quy.

3. Văn bằng tốt nghiệp: Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (SIU).

II. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Phương thức tuyển sinh: SIU tổ chức xét tuyển.

Căn cứ kết quả học tập toàn khóa bậc đại học của thí sinh để xét tuyển, bao gồm cả điểm ưu tiên, đến khi đủ chỉ tiêu quy định.

- Đối tượng dự tuyển: Là những người đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện do SIU quy định.

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 03/5/2024.

- Học bổ sung kiến thức và ôn thi tiếng Anh: Từ ngày 01/4/2024 đến 03/5/2024.

- Xét tuyển từ ngày 04-05/5/2024.

- Thi tiếng Anh đầu vào ngày 11-12/5/2024.

- Dự kiến Lễ khai giảng ngày 02/6/2024.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ

1. Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng

2. Lệ phí ôn và thi tiếng Anh: 2.500.000đồng

3. Học phí chương trình bổ sung kiến thức: 890.000đồng/tín chỉ

4. Học phí: 84.000.000đồng toàn khóa

V. ĐIỀU KIỆN VĂN BẰNG

1. Yêu cầu đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp (Phụ lục 1);

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

2. Ngành phù hợp được nêu tại khoản 1 Điều này và tại các điều khác của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ (Phụ lục 1); thí sinh phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung trước khi dự tuyển theo quy định của Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn (Phụ lục 2). Đối với các ngành quản trị và quản lý, đào tạo theo chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, ngành phù hợp ở trình độ đại học bao gồm những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý.

3. Ứng viên đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển (Phụ lục 3).

4. Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có).

5. Đối với chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài, ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy;

b) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

VI. ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Đối tượng dự tuyển chương trình MBA phải có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận lý lịch.

- Có đủ sức khỏe để học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường.

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

1. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Thương binh, người hưởng chính sách thương binh.

3. Con liệt sĩ.

4. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

5. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương theo quy định hiện hành.

6. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

VIII. ĐIỂM ƯU TIÊN

- Người xét tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm (thang điểm 10) vào điểm xét tuyển.

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

IX. HỌC BỔNG NĂM 2024 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHÁC:

1. Học bổng toàn phần

- Dành cho UBND Thành phố Thủ Đức, Sở ban ngành TPHCM và các tỉnh thành (01 suất MBA/đơn vị).

- Thủ khoa, Á khoa tốt nghiệp các ngành thuộc ngành Quản trị kinh doanh tại SIU (không giới hạn năm tốt nghiệp).

2. Học bổng bán phần

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học có GPA từ 3,0 trở lên (không giới hạn năm tốt nghiệp).

- Tam khoa tốt nghiệp tại SIU.

- Sinh viên đạt thành tích trong Cuộc thi NCKH Sinh viên cấp Bộ, hoặc đạt thành tích xuất sắc trong các CLB, đoàn hội tại SIU.

- Dành cho cán bộ UBND Thành phố Thủ Đức, các sở ban ngành TPHCM và các tỉnh thành, hoặc các công ty có quan hệ hợp tác với SIU (không giới hạn số lượng).

3. Học bổng 30% học phí toàn khóa

- Dành cho cán bộ công chức nhà nước, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Dành cho Quản lý, giáo viên, nhân viên các trường công lập và tư thục.

- Dành cho tất cả cựu sinh viên của SIU.

- Con ruột của giảng viên, nhân viên đang công tác tại Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE).

4. Học bổng 20% học phí toàn khóa

- Do giảng viên, nhân viên trong hệ thống Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) giới thiệu theo học.

- Là anh, chị, em ruột của sinh viên đã và đang theo học tại SIU.

- Là con ruột của thầy cô, cán bộ quản lý đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.

5. Ưu đãi theo nhóm đăng ký của công ty, đơn vị doanh nghiệp

- Nhóm từ 2 đến 10 học viên: giảm 10%/1 HV

- Nhóm trên 10 học viên: giảm 20%/1 HV

6. Quản lý, giáo viên, nhân viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE)

- Quản lý, giáo viên, nhân viên học Thạc sĩ lần đầu: Quản lý được giảm 50% học phí; giáo viên, nhân viên được giảm 40% học phí.

- Quản lý, giáo viên, nhân viên học bằng Thạc sĩ thứ 2: Quản lý được giảm 60% học phí; giáo viên, nhân viên được giảm 50% học phí.

X. HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Đơn đăng ký dự tuyển (thí sinh ký và ghi rõ học tên): 01 bản

2. Bằng tốt nghiệp đại học (sao y công chứng): 03 bản

3. Bảng điểm đại học (sao y công chứng): 02 bản

4. Sơ yếu lý lịch (xác nhận của chính quyền địa phương/Cơ quan): 01 bản

5. Giấy khám sức khỏe (do các bệnh viện cấp): 01 bản

6. Căn cước công dân (sao y công chứng): 02 bản

7. Bản sao giấy khai sinh (bản công chứng từ bản chinh): 01 bản

8. Hình 4x6 (5 tấm, chụp không quá 6 tháng)

9. Các loại giấy tờ dành cho các đối tượng ưu tiên và giảm học phí (nếu có)

XI. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Học viên vào website Viện Sau đại học: https://siug.siu.edu.vn, để tải về các biểu mẫu cần thiết hoặc nhận hồ sơ tại văn phòng tuyển sinh Viện Sau đại học.

- Học viên có thể đăng ký online: https://siug.siu.edu.vn/siugforms-2024/2024-dang-ky-xet-tuyen-chuong-trinh-thac-si-siug.aspx

- Hoàn thiện hồ sơ và nộp trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện.

- Văn phòng Viện Sau đại học - Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn

Cơ sở 1: 11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Cơ sở 2: 226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Điện thoại: (028). 36203932. Hotline: 0902.272.295 (Cô Hằng)

Email: siug@siu.edu.vn. Website: https://siug.siu.edu.vnLIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

SAIGON INTERNATIONAL UNIVERSITY (SIU) THAODIEN CAMPUS

Lewis Hall: 8C Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Eliot Hall: 7, 9 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

McCarthy Hall: 10 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Fleming Hall: 16 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

Đông A Hall: 18 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

SIU GRADUATE SCHOOL

11 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam

226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Việt Nam

Hotline: 0902.272295; 0933.939930

Tel: 028.36203932 (ext. 200)

Email: siug@siu.edu.vn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI